Hogy senkit se akadályozzanak anyagiak a részvételben, az eseményeket ingyenessé tettük és kö-szi (közösségi-szolgálati, „nonprofit”) alapon szerveztük.

Ez minden szinten így történt. Az előadók se az utazásért, se előadásaikért, se interjúikért nem kértek honoráriumot. A szervezők munkájukért (ami 2017. őszén kezdődött) díjazást vagy fizetést nem kaptak, juttatásokban nem részesültek, és a járulékos költségek (pl. telefonálás, személyes közlekedés) közvetlen anyagi terhet is róttak rájuk. A munkát helyszínenként is önkéntesek, szervezetek, közösségek nagylelkű támogatása segítette, amibe a rendelkezésre bocsátott termek, és az előadók és kísérőjük vendégül látása is beletartozott.  Mindezt hálásan köszönjük!

Azonban az országos szervezőre, az Interface P&E kft. tulajdonosára háruló közvetlen anyagi teher így is meghaladta a 2.000.000 Ft-ot.  Ennek tételei közül a lényegesebbek:

  • dr. Jackson és felesége repülőjegye az USA-ból: 3300,42 $ (kb. 835.000 Ft a vásárláskor, középárfolyamon)
  • tudományos és ismeretterjesztő anyagok fordítása: 831.920 Ft
  • emléklap grafika és nyomdai előkészítés: 147.320 Ft
  • nyomdaköltség (emléklap, támogatói jegyek, kis plakátok): 120.995 Ft — köszönjük a Co-Print kft.-nek a kedvezményt
  • jogi és könyvelési költségek 2017. decembertől 2018. szeptember 18.-ig: 241.300 Ft — köszönjük a VGKE Consulting-nak a kedvezményt
  • magyarországi (helyi és távolsági) utazási költségek: autóhasználat, benzin, taxi, parkolás, stb.: 72.478 Ff
  • felszerelés bérlése (ahol az esemény házigazdája azt nem tudta biztosítani): 101.600 Ft
  • irodai jellegő tételek (hirdetőállvány, karton, irodai nyomtatás, stb. 2018. szeptember 21.-ig): 21.215 Ft
  • honlap és Internet hirdetési költségek: kb. 26.000 Ft
  • ilyen-olyan nem számlára költött kiadások zsebből (3-4 kisebb és egy éttermi étkezés vidéken, búcsúvacsora budapesti étteremben, segítségért zsebpénz diákoknak, űdítők-sütemények-pogácsák néhány alkalommal: kb. 90.000 Ft

Ezen kiadások kompenzálására kértük, hogy aki teheti, a helyszínen 1000 Ft-os támogatói jegy vásárlásával járuljon hozzá a költségekhez.  A hét során 364 támogatói jegyet adtunk el, ezekből 364.000 Ft bevétel származott.  Ezen túl még nem várt 157,000 Ft adományt is kaptunk — a jegyek áránál ennyivel több pénzt számoltunk össze a pénzgyűjtő dobozokban. 

A programhoz való hozzájárulást és segítséget külön köszönjük a Boldogasszony Iskolanővéreknek, akik nemcsak a budapesti szállás és napi étkeztetés rutin terhét vállalták magukra, hanem ezt olyan kedvességgel és személyességgel tették, hogy rendégszobájuk Jacksonéknak igazi otthonaként szolgálhatott Budapesti napjaik során.

az Interface tulajdonosa és csapata